Kontakt

Dr. Matthias Krause

Lei­ter Nanokomposit-Material­ien
matthias.krauseAthzdr.de
Tel.: +49 351 260 3578

Staff FWIO-N

Group members

  • Dr. Matthias Krause (group head)
  • Daniel Janke (PhD student)
  • Angela Schneider (technician)
  • Jens Zscharschuch (research engineer)
  • Johanna Sonnenberg (student assistant)