GaAs-Nanodraht mit Hülle aus Indium-Aluminiumarsenid, Röntgen-Querschnitt

Title GaAs-Nanodraht mit Hülle aus Indium-Aluminiumarsenid, Röntgen-Querschnitt
Description nano wires
Copyright HZDR/R.Hübner
Picture Id 58663
Date 24.06.2019
Downloads:
1561 x 1400 px Show | Download TIFF 8,3 MB
1561 x 1400 px Show | Download JPEG 1,1 MB
140 x 125 px Show | Download JPEG 15 kB
200 x 179 px Show | Download JPEG 29 kB
400 x 358 px Show | Download JPEG 111 kB