Publications Repository - Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

1 Publication

Geographical data analysis in the historical research

Mertel, A.

Abstract

Část interdisciplinárních studií v sociálních vědách se v posledních letech zastřešuje termíny jako "Cultural Analytics", "Cliodynamics" nebo "Digital (Geo) Humanities". Soustřeďují pozornost na otázky digitalizace, sdílení a popisu (metadata) zdrojů, datové analýzy a vizualizace ve vědeckých oblastech, kterým jsou tradičně vlastní spíše kvalitativní metody, což platí v neposlední řadě i pro historický výzkum. Úkolem (geografické) datové analýzy je obecně snaha transformovat data do podoby, ze které je možné získat novou vědomost. Přestože je dnes proces datové analýzy relativně standardizovaný, prostředí historického výzkumu má několik specifik, k nimž je třeba přihlížet. Prezentace se soustředí na tyto specifika v kontextu geografické datové analýzy, jež jsou přítomna v procesu sběru a zpracování dat, volby a implementace metodologie a také interpretace a validace výstupů.

Keywords: spatial data analysis; historical science; data uncertainty; geocoding; source modeling; least cost analysis; environmental modeling

  • Invited lecture (Conferences)
    LINDAT CLARIAH-CZ Talk, 12.11.2021, Prague, Czech Republic

Permalink: https://www.hzdr.de/publications/Publ-33368


Years: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015