Contact

Dr. Dr. h.c. Gun­ter Gerbeth

Director Institute of Fluid Dynamics
g.gerbethAthzdr.de
Phone: +49 351 260 3480
+49 351 260 3484

Dr. Gerd Mutschke

g.mutschkeAthzdr.de
Phone: +49 351 260 2480

Juliane Kunze

Secretary Institute of Fluid Dynamics
j.kunzeAthzdr.de
Phone: +49 351 260 3480

Get more information

Fachtagung der KTG-Fachgruppe Thermo- und Fluiddynamik Oktober 2012


Contact

Annett Kliem

a.kliemAthzdr.de
Phone: +49 351 260 3470